Imóveis para venda em Alphaville , Barueri - SP - 3 página | Revenda Imóvel

Imóveis para venda em Alphaville , Barueri - SP

Loading... Loading

Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 580.000,00
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 583.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
65m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Bethaville I
Apartamento | Residencial

Bethaville I

Venda | R$ 590.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
72m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 590.000,00
1 Dorm(s)
... Suíte(s)
68m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 590.000,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
64m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 601.000,00
3 Dorm(s)
... Suíte(s)
76m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Tamboré
Apartamento | Residencial

Tamboré

Venda | R$ 605.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
80m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Melville Empresarial Ii
Apartamento | Residencial

Melville Empresarial Ii

Venda | R$ 605.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
1 Vaga(s)
Comercial para Venda - Alphaville Conde I
Comercial | Residencial

Alphaville Conde I

Venda | R$ 610.000,00
... Dorm(s)
... Suíte(s)
80m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 617.000,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
63m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 630.000,30
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
63m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 635.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
... Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 636.000,00
3 Dorm(s)
2 Suíte(s)
68m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Bethaville I
Apartamento | Residencial

Bethaville I

Venda | R$ 660.000,00
2 Dorm(s)
2 Suíte(s)
74m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Bethaville I
Apartamento | Residencial

Bethaville I

Venda | R$ 683.700,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
90m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 690.000,00
3 Dorm(s)
1 Suíte(s)
82m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Bethaville I
Apartamento | Residencial

Bethaville I

Venda | R$ 694.000,00
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Bethaville I
Apartamento | Residencial

Bethaville I

Venda | R$ 697.000,00
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 729.000,00
3 Dorm(s)
... Suíte(s)
87m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 730.000,00
3 Dorm(s)
1 Suíte(s)
87m² AU
2 Vaga(s)