Imóveis para venda em Alphaville , Barueri - SP - 2 página | Revenda Imóvel

Imóveis para venda em Alphaville , Barueri - SP

Loading... Loading

Apartamento para Venda - Melville Empresarial Ii
Apartamento | Residencial

Melville Empresarial Ii

Venda | R$ 477.000,50
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
41m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 488.000,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
55m² AU
2 Vaga(s)
Comercial para Venda - Alphaville Industrial
Comercial | Comercial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 490.000,01
... Dorm(s)
... Suíte(s)
77m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 495.000,00
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
49m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 498.200,00
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
54m² AU
2 Vaga(s)
Comercial para Venda - Alphaville Industrial
Comercial | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 510.000,00
... Dorm(s)
... Suíte(s)
55m² AU
1 Vaga(s)
Conj. Comercial para Venda - Alphaville Industrial
Conj. Comercial | Comercial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 530.000,00
... Dorm(s)
... Suíte(s)
55m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Melville Empresarial Ii
Apartamento | Residencial

Melville Empresarial Ii

Venda | R$ 535.000,00
1 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Empresarial
Apartamento | Residencial

Alphaville Empresarial

Venda | R$ 550.000,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
52m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 550.000,00
1 Dorm(s)
... Suíte(s)
53m² AU
1 Vaga(s)
Comercial para Venda - Alphaville Industrial
Comercial | Comercial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 550.000,00
... Dorm(s)
... Suíte(s)
48m² AU
1 Vaga(s)
Conj. Comercial para Venda - Alphaville Industrial
Conj. Comercial | Comercial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 563.829,00
... Dorm(s)
... Suíte(s)
55m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Tamboré
Apartamento | Residencial

Tamboré

Venda | R$ 565.000,00
3 Dorm(s)
1 Suíte(s)
77m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 570.000,00Locação | R$ 3.680,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
64m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 570.000,00
2 Dorm(s)
... Suíte(s)
68m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Tamboré
Apartamento | Residencial

Tamboré

Venda | R$ 573.000,01
2 Dorm(s)
2 Suíte(s)
64m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 580.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
62m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 590.000,00
1 Dorm(s)
... Suíte(s)
68m² AU
1 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Alphaville Industrial
Apartamento | Residencial

Alphaville Industrial

Venda | R$ 601.000,00
3 Dorm(s)
... Suíte(s)
76m² AU
2 Vaga(s)
Apartamento para Venda - Tamboré
Apartamento | Residencial

Tamboré

Venda | R$ 605.000,00
2 Dorm(s)
1 Suíte(s)
80m² AU
1 Vaga(s)